רזוננס - סודות המגנוט

כניסה למערכת הניהול

הצעד הראשון לקראת ההצלחה הינו
כשאדם מסרב להיות שבוי בסביבה בה הוא נמצא

~ מארק קיין, סופר ~